Centralna Komisja Egzaminacyjna


ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa


tel.: (+48) 22 536 65 00
fax: (+48) 22 536 65 04


email: sekretariat@cke.gov.pl


NIP: 527-22-16-679
REGON: 014925224

ekspert lub specjalista w Wydziale Egzaminów Zawodowych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko ekspert lub specjalista w Wydziale Egzaminów Zawodowych

miejsce pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa

Treść

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko: eksperta lub specjalisty w Wydziale Egzaminów Zawodowych.

Wymiar czasu pracy: etat.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Miejsce wykonywania pracy: Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa.

Główne zadania:
 1. przygotowanie zadań egzaminacyjnych i zestawów zadań egzaminacyjnych do egzaminu zawodowego / potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (część pisemna i praktyczna)
  w odniesieniu do takich zawodów jak m.in.:
 • operator maszyn leśnych,
 • technik leśnik,
 • mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej,
 • technik technologii drewna,
 • modelarz odlewniczy,
 • technik budowy dróg,
 • monter nawierzchni kolejowej,
 • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych,
 • kaletnik,
 • technik technologii wyrobów skórzanych,
 • obuwnik,
 • technik obuwnik;
 1. organizacja prac związanych z tworzeniem i stałą weryfikacją koncepcji egzaminów zewnętrznych.
Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe zawodowe,
 2. przygotowanie pedagogiczne,
 3. stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (w przypadku ubiegania się o stanowisko eksperta),
 4. znajomość zagadnień związanych z pomiarem dydaktycznym i ocenianiem zewnętrznym,
 5. biegła umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office.
Wymagania dodatkowe:
 1. studia podyplomowe lub kurs z zakresu pomiaru dydaktycznego,
 2. doświadczenie w konstruowaniu lun recenzowaniu zadań egzaminacyjnych,
 3. doświadczenie dydaktyczne.
Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 1. CV, tj. dokument zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm),
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV oraz innych załączonych dokumentach złożonych do celów rekrutacji – jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 
Termin składania dokumentów: 16 czerwca 2020 r.

Miejsce składania dokumentów:
 1. pocztą: Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa (z dopiskiem: „Oferta pracy - ekspert/specjalista do Pracowni Zawodów Technicznych”),
 2. pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@cke.gov.pl (z dopiskiem: „Oferta pracy  - ekspert/specjalista do Pracowni Zawodów Technicznych”),
 3. osobiście w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa pokój 405, IV piętro, w godzinach 9.00–16.00 (z dopiskiem: „Oferta pracy - ekspert/specjalista do Pracowni Zawodów Technicznych”).
Inne informacje:
 1. Wymagane dokumenty należy opatrzyć podpisem.
 2. Planowana data zatrudnienia: 1 lipca 2020 r.
 3. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Okres pracy zawodowej wymagany na stanowisku specjalisty określa Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 418, z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 16 ww. rozporządzenia.
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (dalej jako: RODO), Centralna Komisja Egzaminacyjna niniejszym informuje, że:
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą przy ul. Lewartowskiego 6, w Warszawie.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cke.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040, z późn. zm.)) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda  na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeśli w zakresie przesłanych danych  osobowych zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 • Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych,tj. podmiot świadczący usługi prawne na rzecz administratora.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.  
 • Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia naboru, termin ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy,o ile kandydat zarekomendowany jako drugi w kolejności do zatrudnienia wyrazi na to zgodę.
 • Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania (poprawiania) lub usunięcia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij