Centralna Komisja Egzaminacyjna


ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa


tel.: (+48) 22 536 65 00
fax: (+48) 22 536 65 04


email: sekretariat@cke.gov.pl


NIP: 527-22-16-679
REGON: 014925224

ekspert/specjalista w Pracowni Zawodów Technicznych Wydział Egzaminów Zawodowych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko ekspert/specjalista w Pracowni Zawodów Technicznych Wydział Egzaminów Zawodowych

miejsce pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa

Treść

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko: eksperta/specjalisty w Pracowni Zawodów Technicznych Wydział Egzaminów Zawodowych

Wymiar czasu pracy: 0,5-1 etatu.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Miejsce wykonywania pracy: Centralna Komisja Egzaminacyjna,  ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa.

Główne zadania:
 • przygotowanie zestawów zadań egzaminacyjnych do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego (część pisemna i praktyczna) w odniesieniu do zawodów:
  • stolarz,
  • technik technologii drewna,
  • tapicer,
  • introligator,
  • technik procesów introligatorskich,
  • koszykarz-plecionkarz,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • cieśla,
  • kamieniarz,
  • zegarmistrz,
  • lakiernik,
  • złotnik-jubiler
lub
 • technik mechatronik,
 • mechatronik
 • organizacja prac związanych z tworzeniem i stałą weryfikacją koncepcji egzaminów zewnętrznych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zawodowe (mile widziane wykształcenie zbieżne z w/w min. jednym zawodem),
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (w przypadku ubiegania się o stanowisko eksperta),
 • znajomość zagadnień związanych z ocenianiem zewnętrznym,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • biegła umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad pomiaru dydaktycznego,
 2. studia podyplomowe lub kurs z zakresu pomiaru dydaktycznego,
 3. doświadczenie w konstruowaniu zadań sprawdzających umiejętności przedmiotowe,
 4. ukończony kurs egzaminatorów OKE.
Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 1. CV, tj. dokument zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm),
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV oraz innych załączonych dokumentach złożonych do celów rekrutacji – jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO lub kandydat podał więcej danych niż wskazano w przepisach prawa.
Termin składania dokumentów: 03.01.2020 r.
 
Miejsce składania dokumentów:
 • pocztą: Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa (z dopiskiem: „Oferta pracy nr 1 - ekspert/specjalista w Pracowni Zawodów Technicznych”).
 • pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@cke.gov.pl (z dopiskiem: „Oferta pracy nr 1  - ekspert/specjalista w Pracowni Zawodów Technicznych”).
 • osobiście w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa pokój 405, IV piętro, w godzinach 9.00–16.00 (z dopiskiem: „Oferta pracy nr 1 - ekspert/specjalista w Pracowni Zawodów Technicznych”).
Inne informacje:
 1. wymagane dokumenty i oświadczenie należy opatrzyć podpisem,
 2. planowana data zatrudnienia: 15 stycznia 2020 r.,
 3. osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 4. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (dalej jako: RODO), Centralna Komisja Egzaminacyjna niniejszym informuje, że:
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą przy ul. Lewartowskiego 6, w Warszawie.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cke.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040, z późn. zm.)) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli w zakresie przesłanych danych  osobowych zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotowi, z którym administrator zawarł umowę na świadczenie usług prawnych.
 • Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia naboru, termin ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy, o ile kandydat zarekomendowany jako drugi w kolejności do zatrudnienia wyrazi na to zgodę.
 • Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania (poprawiania) lub usunięcia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij