Centralna Komisja Egzaminacyjna


ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa


tel.: (+48) 22 536 65 00
fax: (+48) 22 536 65 04


email: sekretariat@cke.gov.pl


NIP: 527-22-16-679
REGON: 014925224

starszy księgowy/księgowy w Wydziale Finansowo-Księgowym

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko starszy księgowy/księgowy w Wydziale Finansowo-Księgowym

miejsce pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa

Treść

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko: starszego księgowego/księgowego w Wydziale Finansowo-Księgowym.
Wymiar czasu pracy: 1 etat.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Miejsce wykonywania pracy: Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Lewartowskiego 6,
00-190 Warszawa.

Główne zadania:
 1. naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 2. prowadzenie ewidencji umów zleceń, przygotowanie dokumentów, rozliczanie wynagrodzeń zleceniobiorców, wprowadzanie danych do przelewów w systemie bankowym,
 3. sporządzanie deklaracji ZUS oraz PIT,
 4. sporządzanie sprawozdawczości GUS i PFRON,
 5. współpraca z działem kadr,
 6. przygotowanie dokumentów do archiwum dekretowanie dokumentów zgodnie z aktualnym planem kont i klasyfikacją budżetową.
Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie minimum średnie,
 2. znajomość przepisów prawa podatkowego, finansowego, rachunkowego,
 3. praktyczna znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego,
 4. praktyczna znajomość obsługi programu Płatnik,
 5. umiejętność obsługi komputera (Microsoft Word, Excel) oraz urządzeń biurowych,
 6. bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, samodzielność, łatwość komunikacji.
Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość programu Enova,
 2. dobra znajomość MS Office w szczególności Excel,
 3. solidność, dokładność i rzetelność,
 4. umiejętność analitycznego myślenia,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. dobra organizacja pracy.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • podpisany list motywacyjny i życiorys - informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040),
  tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • podpisane kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie i liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach złożonych do celów rekrutacji– jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO albo kandydat podał więcej danych niż wskazano w przepisach prawa.
Termin składania dokumentów: 20.09.2019 r.

Miejsce składania dokumentów:
 • pocztą: Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
  (z dopiskiem: „Oferta pracy – starszy księgowy/księgowy w Wydziale Finansowo-Księgowym”),
 • pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@cke.gov.pl (z dopiskiem: „Oferta pracy – starszy księgowy/księgowy w Wydziale Finansowo-Księgowym”),
 • osobiście w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa pokój 405, IV piętro, w godzinach 9.00–16.00 (z dopiskiem: „Oferta pracy – starszy księgowy/księgowy w Wydziale Finansowo-Księgowym”).
Inne informacje:
 1. wymagane dokumenty i oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem,
 2. planowana data zatrudnienia: 1 października 2019 r.,
 3. osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 4. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (dalej jako: RODO), Centralna Komisja Egzaminacyjna niniejszym informuje, że:
  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą przy ul. Lewartowskiego 6, w Warszawie.
  • Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cke.gov.pl.
  • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy(art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040)) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli w zakresie przesłanych danych  osobowych zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
  • Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi prawne na rzecz administratora.
  • Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia naboru, termin ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy, o ile kandydat zarekomendowany jako drugi
   w kolejności do zatrudnienia wyrazi na to zgodę.
  • Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania (poprawiania) lub usunięcia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) na niezgodne
   z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij