Centralna Komisja Egzaminacyjna


ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa


tel.: (+48) 22 536 65 00
fax: (+48) 22 536 65 04


email: sekretariat@cke.gov.pl


NIP: 527-22-16-679
REGON: 014925224

Eksperta / specjalisty z języka rosyjskiego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Eksperta / specjalisty z języka rosyjskiego

miejsce pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa

Treść

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko:
Eksperta / specjalisty z języka rosyjskiego

Wymiar czasu pracy: ½ etatu

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

Główne zadania:

 • organizacja prac związanych z tworzeniem i stałą weryfikacją koncepcji egzaminów zewnętrznych
 • przygotowanie arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego
 • koordynacja prac okręgowych komisji egzaminacyjnych w zakresie egzaminów z j. rosyjskiego
 • analizowanie wyników egzaminów i sporządzanie raportów o osiągnięciach uczniów.

Niezbędne wymagania:

 • studia magisterskie, kierunek filologia rosyjska / lingwistyka stosowana lub rodzimy użytkownik języka rosyjskiego z wyższym wykształceniem
 • znajomość zagadnień związanych z ocenianiem zewnętrznym
 • znajomość zasad pomiaru dydaktycznego
 • doświadczenie dydaktyczne
 • biegła umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończony kurs egzaminatorów OKE
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
 • studia podyplomowe lub kurs z pomiaru dydaktycznego
 • doświadczenie w pracy w gimnazjum i/lub szkole podstawowej
 • doświadczenie w konstruowaniu zadań sprawdzających umiejętności przedmiotowe
 • biegła znajomość drugiego języka obcego (angielski / niemiecki / francuski / hiszpański/ włoski / ukraiński).

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopię decyzji administracyjnej potwierdzającej stopień awansu zawodowego (w przypadku posiadania)
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Termin składania dokumentów: 28.06.2019 r.

Miejsce składania dokumentów:

 • pocztą: Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Marka Edelmana 6, 00-190 Warszawa (z dopiskiem: „Oferta pracy – ekspert WJO”),
 • pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@cke.gov.pl,
 • osobiście w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa pokój 405, IV piętro, w godzinach 9.00–16.00 (z dopiskiem: „Oferta pracy – WJO”).  

 

Inne informacje:

 • planowana data zatrudnienia: 1 sierpnia 2019 r.,
 • osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (dalej jako: RODO), Centralna Komisja Egzaminacyjna niniejszym informuje, że:
  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą przy
   ul. Lewartowskiego 6, w Warszawie.
  • Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cke.gov.pl.
  • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.)) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli w zakresie przesłanych danych  osobowych zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
  • Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi prawne na rzecz administratora.
  • Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia naboru, termin ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy, o ile kandydat zarekomendowany jako drugi
   w kolejności do zatrudnienia wyrazi na to zgodę.
  • Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania (poprawiania) lub usunięcia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) na niezgodne
   z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij