Centralna Komisja Egzaminacyjna


ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa


tel.: (+48) 22 536 65 00
fax: (+48) 22 536 65 04


email: sekretariat@cke.gov.pl


NIP: 527-22-16-679
REGON: 014925224

referent/specjalista (informatyk) w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko referent/specjalista (informatyk) w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

miejsce pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa

Treść

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko: referenta/specjalisty (informatyk) w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym.

Wymiar czasu pracy: 1 etat.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Miejsce wykonywania pracy: Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Lewartowskiego 6,
00-190 Warszawa.

Główne zadania:

 1. wsparcie użytkowników w rozwiązywaniu problemów sprzętowych i programowych (help-desk),
 2. instalowanie, konfiguracja oprogramowania, serwis oraz konserwacja sprzętu informatycznego,
 3. zapewnianie poprawnego działania i bieżącego utrzymania sieci, serwerów, przełączników; firewalli i towarzyszących im systemów informatycznych,
 4. instalacja i konfiguracja oraz obsługa urządzeń sieciowych, serwerów, itp.,
 5. administrowanie wewnętrznym oprogramowaniem i platformami informatycznymi,
 6. prace związane z utrzymaniem sieci,
 7. tworzenie kopii bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 8. zapewnienie bezpieczeństwa danych przechowywanych w systemach informatycznych,
 9. obsługa strony internetowej oraz BIP,
 10. monitorowanie napraw zleconych serwisom zewnętrznym,
 11. ewidencja sprzętu informatycznego oraz przygotowanie sprzętu do likwidacji,
 12. przygotowywanie i udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
  w zakresie zakupu towarów i usług IT.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie o profilu informatycznym,
 2. umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych ze sprzętem (PC/Laptopy/Drukarki) oraz oprogramowaniem,
 3. bardzo dobra znajomość MS Office (min. 2013),
 4. znajomość budowy i funkcjonowania sieci komputerowych opartych na protokole IP: LAN/WAN,
 5. znajomość Windows Server na poziomie administratora (Active Directory, Ms-Exchange, MSSQL Server),
 6. wiedza z zakresu zarządzania środowiskiem wirtualnym VMware,
 7. znajomość zagadnień z zakresu VLAN, routingu, DNS, DHCP.

 Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie na stanowisku administratora sieci informatycznych,
 2. umiejętności programistyczne, w tym umiejętności tworzenia aplikacji działających
  w środowisku webowym,
 3. znajomość platform internetowych Moodle, Redmine,
 4. doświadczenie w administrowaniu urządzeniami sieciowymi Fortinet, Watchguard, Dell, Barracuda,
 5. doświadczenie w administracji macierzami NetApp,
 6. doświadczenie w administrowaniu oprogramowaniem OPTIEST,
 7. podstawowa wiedza z zakresu zarządzania systemami Linux.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisany list motywacyjny i życiorys - informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040),
  tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • podpisane kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie i liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach złożonych do celów rekrutacji– jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO albo kandydat podał więcej danych niż wskazano w przepisach prawa.

 Termin składania dokumentów: 30.09.2019 r.

 Miejsce składania dokumentów:

 • pocztą: Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa (z dopiskiem: „Oferta pracy – referent/specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym”),
 • pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@cke.gov.pl (z dopiskiem: „Oferta pracy – referent/specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym”),
 • osobiście w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa pokój 405, IV piętro, w godzinach 9.00–16.00 (z dopiskiem: „Oferta pracy – referent/specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym”).

 Inne informacje:

 1. wymagane dokumenty i oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem,
 2. planowana data zatrudnienia: 15 października 2019 r.,
 3. osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie
  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 4. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (dalej jako: RODO), Centralna Komisja Egzaminacyjna niniejszym informuje, że:
  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą przy
   ul. Lewartowskiego 6, w Warszawie.
  • Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cke.gov.pl.
  • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy
   (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040)) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli w zakresie przesłanych danych  osobowych zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
  • Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi prawne na rzecz administratora.
  • Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia naboru, termin ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy, o ile kandydat zarekomendowany jako drugi
   w kolejności do zatrudnienia wyrazi na to zgodę.
  • Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania (poprawiania) lub usunięcia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) na niezgodne
   z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij