Centralna Komisja Egzaminacyjna


ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa


tel.: (+48) 22 536 65 00
fax: (+48) 22 536 65 04


email: sekretariat@cke.gov.pl


NIP: 527-22-16-679
REGON: 014925224

referent w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko referent w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

miejsce pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa

Treść

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko: referenta w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym.
Wymiar czasu pracy: pełen etat.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Miejsce wykonywania pracy: Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
 
Główne zadania:
 • obsługa sekretaryjna Wydziału Egzaminów Zawodowych, w szczególności:
 1. przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji, nadzorowanie obiegu i wysyłania  korespondencji,
 2. kontrolowanie terminowości udzielania odpowiedzi na pisma kierowane do Wydziału,
 3. obsługa spotkań w ramach pracy Wydziału,
 4. redagowanie pism z zakresu bieżących spraw zleconych przez przełożonych w ramach pracy Wydziału,
 5. realizowanie spraw administracyjno-biurowych w zakresie działania Wydziału;
 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji związanej z realizacją umów w Wydziale Egzaminów Zawodowych;
 • współpraca z Wydziałem Finansowo–Księgowym przy realizacji zawartych umów;
 • archiwizacja i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • bieżące wsparcie techniczno-organizacyjne funkcjonowania CKE;
 • współpraca z innymi Wydziałami.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy na stanowisku ds. obsługi sekretaryjnej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole, szybkiego uczenia się,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • asertywność i odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista i komunikatywność.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów archiwalno-kancelaryjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisany życiorys i list motywacyjny,
 • podpisane kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie i liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach złożonych do celów rekrutacji.

Termin składania dokumentów: 15.02.2019 r.

Miejsce składania dokumentów:

 • pocztą: Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
  (z dopiskiem: „Oferta pracy – referent WAG”),
 • pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@cke.gov.pl (z dopiskiem: „Oferta pracy – referent WAG”),
 • osobiście w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa pokój 405, IV piętro, w godzinach 9.00–16.00 (z dopiskiem: (z dopiskiem: „Oferta pracy – referent WAG”).

 Inne informacje:

 1. wymagane dokumenty i oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem,
 2. planowana data zatrudnienia: 1 marca 2019 r.,
 3. osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 4. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (dalej jako: RODO), Centralna Komisja Egzaminacyjna niniejszym informuje, że:
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą przy ul. Lewartowskiego 6, w Warszawie.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cke.gov.pl.
  3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.)) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli w zakresie przesłanych danych  osobowych zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
  4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi prawne na rzecz administratora.
  5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia naboru, termin ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy, o ile kandydat zarekomendowany jako drugi w kolejności do zatrudnienia wyrazi na to zgodę.
  6. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania (poprawiania) lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij