Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.)

Centralna Komisja Egzaminacyjna celem usprawnienia procedury dostępu do informacji publicznej załącza wzór wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji z zakresu działania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, proszone są o przesyłanie wniosków:

· na adres siedziby Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
· pocztą elektroniczną na adres mail:  sekretariat@cke.gov.pl
· elektronicznie za pomocą e-PUAP/CKE/SKRYTKA
· faksem 22 53 66 504Załączniki:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej