Adres:
ul. Marka Edelmana 6
00-190 Warszawa

Centrala Telefoniczna
tel. (22) 53 66 500

Sekretariat CKE
tel. (22) 53 66 500
fax (22) 53 66 504
e-mail: sekretariat@cke.gov.pl

Kontakt dla mediów
e-mail: media@cke.gov.pl

Samodzielnestanowiska pracy
Wydział Egzaminu Gimnazjalnego i Egzaminu Ósmoklasisty

Wydział Egzaminu Maturalnego

Wydział Języków Obcych

Wydział Egzaminów Eksternistycznych

Wydział Egzaminów Zawodowych

Wydział Analiz Wyników Egzaminacyjnych
Wydział Finansowo-Księgowy
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Zespół ds. Projektów Współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego