Adres:
ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa

Centrala Telefoniczna
tel. (22) 53 66 500

Sekretariat CKE
tel. (22) 53 66 500
fax (22) 53 66 504

Samodzielne stanowiska pracy:


Samodzielne Stanowisko ds. Procedur Egzaminacyjnych, Druku i Dystrybucji
Agnieszka Ołdakowska - tel. (22) 53 66 579
e-mail: agnieszka.oldakowska@cke.edu.pl

Audytor wewnętrzny
Renata Kosowska - tel. (22) 53 66 545
e-mail: renata.kosowska@cke.edu.pl
 
Wydział Egzaminu Gimnazjalnego i Egzaminu Ósmoklasisty

Edyta Warzecha - kierownik Wydziału
matematyka - egzamin gimnazjalny
tel. (22) 53 66 625
e-mail: edyta.warzecha@cke.edu.pl

Wioleta Dobosz-Leszczyńska
język polski - egzamin gimnazjalny
tel. (22) 53 66 529
e-mail: wioleta.dobosz@cke.edu.pl 

Alicja Kwiecień 
przedmioty przyrodnicze - egzamin gimnazjalny
tel. (22) 53 66 529
e-mail: alicja.kwiecien@cke.edu.pl

Marek Zieliński - historia i wiedza o społeczeństwie - egzamin gimnazjalny
e-mail: marek.zielinski@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-612

Grażyna Miłkowska
matematyka - egzamin gimnazjalny
e-mail: grazyna.milkowska@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-612

Sekretariat WEGEO
e-mail: sekretariat.wem@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-506

 Wydział Egzaminu Maturalnego

dr Wioletta Kozak - kierownik Wydziału
e-mail: wioletta.kozak@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-506

Małgorzata Antonowicz
odpowiedzialna za biologię oraz filozofię
e-mail: malgorzata.antonowicz@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-519

Robert Chamczyk
odpowiedzialny za język polski
e-mail: robert.chamczyk@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-509

Wojciech Czernikiewicz
odpowiedzialny za geografię
e-mail: wojciech.czernikiewicz@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-590

Józef Daniel
odpowiedzialny za matematykę
e-mail: jozef.daniel@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-550

Jadwiga Filipska
odpowiedzialna za biologię
e-mail: jadwiga.filipska@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-509

Aleksandra Grabowska
odpowiedzialna za chemię
e-mail: aleksandra.grabowska@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-550

Włodzimierz Kowalczyk
odpowiedzialny za historię oraz język łaciński i kulturę antyczną
e-mail: wlodzimierz.kowalczyk@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-519

Mariusz Mroczek
odpowiedzialny za fizykę i historię muzyki
e-mail: mariusz.mroczek@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-509

Dagmara Rusinek-Smaga
odpowiedzialna za historię sztuki
e-mail: dagmara.rusinek-smaga@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-550

Joanna Dobkowska
referent
e-mail: joanna.dobkowska@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-530

Sekretariat WEM
e-mail: sekretariat.wem@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-506

Wydział Języków Obcych 

Ludmiła Stopińska - kierownik Wydziału
odpowiedzialna za język rosyjski i język ukraiński – egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty
tel. (22) 53 66 548
e-mail: ludmila.stopinska@cke.edu.pl

Beata Trzcińska - z-ca kierownika Wydziału 
odpowiedzialna za język angielski - egzamin maturalny 
tel. (22) 53 66 549
e-mail: beata.trzcinska@cke.edu.pl

Svetlana Galant
odpowiedzialna za język rosyjski - egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty
tel. (22) 53 66 505
e-mail: svetlana.galant@cke.edu.pl

Katarzyna Gańko
odpowiedzialna za język francuski - egzamin maturalny 
tel. (22) 53 66 505
e-mail: katarzyna.ganko@cke.edu.pl

Anna Łochowska
odpowiedzialna za język hiszpański - egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty
tel. (22) 53 66 549
e-mail:  anna.lochowska@cke.edu.pl

Marek Spławiński 
odpowiedzialny za język niemiecki -  egzamin gimnazjalny i maturalny
tel. (22) 53 66 516
e-mail: marek.splawinski@cke.edu.pl

Anna Opolska-Waszkiewicz
odpowiedzialna za język włoski - egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty
tel. (22) 53 66 516
e-mail: anna.opolska@cke.edu.pl

Jolanta Szatan
odpowiedzialna za język angielski - egzamin gimnazjalny
tel. (22) 53 66 528
e-mail: jolanta.szatan@cke.edu.pl

Mariusz Mazurek
odpowiedzialny za język francuski - egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty
tel. (22) 53-66-505
e-mail: mariusz.mazurkiewicz@cke.edu.pl

Ewa Bartołd-Pieniążek
odpowiedzialna za język niemiecki - egzamin gimnazjalny
e-mail: ewa.bartold@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-549

Dorota Mierzejewska
odpowiedzialna za język włoski - egzamin maturalny
e-mail: dorotana.mierzejewska@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-505

Krystyny Łapieńskiej-Rey
odpowiedzialna za język hiszpański – egzamin gimnazjalny
e-mail: krystyna.lapienska-rey@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-528

Halina Alsheuskaya:
odpowiedzialna za język rosyjski – egzamin gimnazjalny
e-mail: halina.alsheuskaya@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-505

Agata Kozerawska
odpowiedzialna za język angielski – egzamin ósmoklasisty
e-mail: agata.kozerawska@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-528

Michał Kaluga
odpowiedzialny za język niemiecki– egzamin ósmoklasisty
e-mail: michal.kaluga@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-549

Sekretariat WJO
tel. (22) 53 66 616
e-mail: sekretariat.wjo@cke.edu.pl

 Wydział Egzaminów Eksternistycznych

Wojciech Czernikiewicz  - kierownik Wydział
tel. (22) 53-66-590
e-mail: wojciech.czernikiewicz@cke.edu.pl
Zofia Lisiecka
odpowiedzialna za język polski i przedmioty humanistyczne
tel. (22) 53 66 507
e-mail: zofia.lisiecka@cke.edu.pl   

Barbara Czarnecka-Cicha
odpowiedzialna za języki obce nowożytne
tel. (22) 53 66 507
e-mail: barbara.czarnecka-cicha@cke.edu.pl

Hanna Bartczak
odpowiedzialna za matematykę i przedmioty przyrodnicze 
tel. (22) 53 66 507 
e-mail: hanna.bartczak@cke.edu.pl 

Alicja Gulkowska
odpowiedzialna za przedmioty przyrodnicze 
tel. (22) 53 66 525
e-mail: alicja.gulkowska@cke.edu.pl

Sekretariat WEE
e-mail: sekretariat.wjo@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-616

Wydział Egzaminów Zawodowych

Lesław Zabłocki - kierownik Wydziału
tel. (22) 53 66 539
e-mail: leslaw.zablocki@cke.edu.pl

Jolanta Grendzińska - z-ca kierownika Wydziału  
e-mail: jolanta.grendzinska@cke.edu.pl
tel. (22) 53 66 554
Anna Sołoguba - kierownik Pracowni
tel. (22) 53 66 536 
e-mail: anna.sologuba@cke.edu.pl

Bogusława Strojek - kierownik Pracowni
tel. (22) 53 66 533
e-mail: boguslawa.strojek@cke.edu.pl

Halina Sitko
tel. (22) 53 66 532
e-mail: halina.sitko@cke.edu.pl 

Jerzy Dobosz  
tel. (22) 53 66 534

Romuald Zieliński
e-mail: romuald.zielinski@cke-efs.pl
tel. (22) 53 66 622

tel. (22) 53 66 534

dr inż. Janusz Januszewski
tel. (22) 53 66 533

Katarzyna Gruszka-Szczurek
e-mail: katarzyna.gruszka-szczurek@cke.edu.pl
tel. (22) 53 66 533

Piotr Pniewski
e-mail: piotr.pniewski@cke.edu.pl
tel. (22) 53 66 541

Jacek Kanas
tel. (22) 53 66 538

Hanna Kawalla 
tel. (22) 53 66 535 

Krzysztof Pedrycz 
tel. (22) 53 66 538 

Jolanta Rezler
tel. (22) 53 66 535 

Jerzy Zagańczyk
tel. (22) 53 66 534

Katarzyna Musiałkiewicz
tel. (22) 53 66 536 

Andrzej Maron  
tel. (22) 53 66 544
Ewa Olech
e-mail: ewa.olech@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-534

Sekretariat WEZ
tel. (22) 53 66 540
fax. (22 53 66 542
e-mail: sekretariat.wez@cke.edu.pl


Wydział Analiz Wyników Egzaminacyjnych


Agata Wiśniewska - kierownik Wydziału
tel. (22) 53 66 523
e-mail: agata.wisniewska@cke.edu.pl 

Arkadiusz Jaworski 
tel. (22) 53 66 524
e-mail:  arkadiusz.jaworski@cke.edu.pl

Beata Dobrosielska
tel. (22) 53 66 523
e-mail: beata.dobrosielska@cke.edu.pl

Wojciech Śpionek
tel. (22) 53 66 522
e-mail: w.spionek@cke.edu.pl

Marek Bańkowski 
tel. (22) 53 66 522 
e-mail: marek.bankowski@cke.edu.pl


Wydział Finansowo-Księgowy

Główny księgowy
Ala Dobkowska - tel. (22) 53 66 619
e-mail: ala.dobkowska@cke.edu.pl

Małgorzata Niemirycz
tel. (22) 53 66 650
e-mail: malgorzata.niemirycz@cke.edu.pl
Jolanta Woźniakowska
tel. (22) 53 66 567
email: jolanta.wozniakowska@cke.edu.pl

Joanna Kuśmierczyk
tel. (22) 53-66-565
e-mail: joanna.kusmierczyk@cke.edu.pl
Artur Koprucha
email: artur.koprucha@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-547
Magdalena Malinowska
tel. (22) 53 66 650
e-mail: magdalena.malinowska@cke.edu.pl

Sylwia Dąda
e-mail: sylwia.dada@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-633

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Dariusz Skowera – kierownik Wydziału
tel. (22) 53 66 527
e-mail: dariusz.skowera@cke.edu.pl

Antoni Posłajko - archiwum
tel.(22) 53 66 511
e-mail: antoni.poslajko@cke.edu.pl

Robert Gnidiuk - administracja 
tel. (22) 53 66 510
e-mail: robert.gnidiuk@cke.edu.pl

Aleksandra Łabuś - zamówienia publiczne
tel. (22) 53 66 632
e-mail: aleksandra.labus@cke.edu.pl

Elżbieta Zasadzińska - zamówienia publiczne
tel. (22) 53 66 643
e-mail: elzbieta.zasadzinska@cke-efs.pl

Joanna Turek - kadry 
e-mail: kadry@cke.edu.pl
tel. (22) 53 66 526

Ewa Wnukowska
e-mail: ewa.wnukowska@cke-efs.pl
tel. (22) 53-66-633

Joanna Chochura - sekretariat CKE
tel. (22) 53 66 500
e-mail: sekretariat@cke.edu.pl


Zespół ds. Projektów Współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego


Jacek Goźliński - menadżer projektu
e-mail: jacek.gozlinski@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-621

 

Luiza Jakubowska - asystent menadżera projektu
e-mail: luiza.jakubowska@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-604

Helena Sutyniec – ekspert ds.procesu tworzenia zadań
e-mail: helena.sutyniec@cke.edu.pl

Małgorzata Hadrian – ekspert ds. współpracy z pracodawcami
e-mail: malgorzata.hadrian@cke.edu.pl

 

Paulina Golka - specjalista ds. tworzenia zadań
e-mail: paulina.golka@cke.edu.pl
tel. (22) 53-66-603

Projekty zrealizowane