Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1 do ogłoszenia -Formularz oferty
Zalacznik_nr_1a1b1c formularz cenowy na 2024 r.os
Załącznik nr 3 do ogłoszenia - wykaz usług
Załącznik nr 4 do ogłoszenia - Wykaz osob
Załącznik nr 5 do ogłoszenia - wzór umowy