[start] [koniec]

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2023 roku

Komunikat o przyborach w sesji jesiennej 2023

Dostosowania 2024

Dostosowania 2023

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2023 roku

Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2023 roku

 

 Załączniki:

Dostosowania 2023
Harmonogram egzaminów w sesji zimowej 2023
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2023 roku
Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2023 roku
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2023 roku
Komunikat o przyborach w sesji jesiennej 2023
Dostosowania 2024