[start] [koniec]

Komunikat o przyborach w sesji zimowej 2023

Dostosowania 2023

Harmonogram egzaminów w sesji zimowej 2023

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2023 roku

Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2023 roku

 

 Załączniki:

Komunikat o przyborach w sesji zimowej 2023
Dostosowania 2023
Harmonogram egzaminów w sesji zimowej 2023
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2023 roku
Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2023 roku