[start] [koniec]

Informacja dla osób niesłyszących i słabo słyszących

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje o sposobach skontaktowania się 
z naszą instytucją. 
 
Można:

   1. napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa;

   2. wysłać e-mail na adres mailowy: sekretariat@cke.gov.pl 

   3. wysłać wiadomość video tzw. vlog na adres: sekretariat@cke.gov.pl

   4. wysłać faks na numer: (22) 53 66 504;

   5. zadzwonić prosząc o pomoc inną osobę na numer: (22) 53 66 500;

   6. przyjść do urzędu w godzinach otwarcia.

W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca i słabo słysząca ma prawo skorzystać:

   ·  z pomocy tłumacza PJM, SJM, SKOGN.

Żeby skorzystać z pomocy tłumacza trzeba złożyć wniosek 3 dni przed wizytą.

Wniosek można wysłać pisemnie, mailem, faksem. Pomoc tłumacza jest bezpłatna dla osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

   ·  z pomocy osoby przybranej (rodziny, przyjaciela). Osoba przybrana musi mieć skończone 16 lat. Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać, gdy informacje w sprawie są chronione prawem.