[start] [koniec]

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji czerwiec-lipiec 2022

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji czerwiec-lipiec 2022

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2022 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2022 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2022 r.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 28 lipca 2021 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w r. szk. 2021/2022

Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat o zasadach bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów w 2022 r.

Informacja o wersjach oprogramowania do części praktycznej egzaminu obowiązujących w sesji czerwiec-lipiec 2022 w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości i technik handlowiec – Formuła 2012, Formuła 2017 i Formuła 2019 + Folder „Informacja dla szkół”

Informacja o systemach operacyjnych wykorzystywanych w części praktycznej egzaminu w roku szkolnym 2022/2023 w kwalifikacjach INF.02 oraz EE.08Załączniki:

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2022 r.
Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2022 r.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2022 r.
Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji czerwiec-lipiec 2022
Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji czerwiec-lipiec 2022
Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 28 lipca 2021 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w r. szk. 2021/2022
Folder „Informacja dla szkół”
Informacja o wersjach oprogramowania do części praktycznej egzaminu obowiązujących w sesji czerwiec-lipiec 2022 w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach – Formuła 2012, Formuła 2017 i Formuła 2019
Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w r. szk. 2023/2024
Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w r. szk. 2022/2023
Komunikat o zasadach bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów w 2022 roku
Informacja o systemach operacyjnych wykorzystywanych w części praktycznej egzaminu w roku szkolnym 2023/2024 w kwalifikacjach INF.02 oraz EE.08