[start] [koniec]

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka białoruskiego + Aneks_2023 o egzaminie ustnym z języka białoruskiego

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego + Aneks_2023 o egzaminie ustnym z języka kaszubskiego

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka litewskiego + Aneks_2023 o egzaminie ustnym z języka litewskiego

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka łemkowskiego + Aneks_2023 o egzaminie ustnym z języka łemkowskiego

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego + Aneks_2023 o egzaminie ustnym z języka polskiego

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego dla osób niewidomych + Aneks_2023 o egzaminie ustnym z języka polskiego dla osób niewidomych

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego + Aneks_2023 o egzaminie ustnym z języka ukraińskiego

 Załączniki:

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka białoruskiego
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka litewskiego
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka łemkowskiego
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego dla osób niewidomych
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego
Aneks_2023 o egzaminie ustnym z języka ukraińskiego
Aneks_2023 o egzaminie ustnym z języka białoruskiego
Aneks_2023 o egzaminie ustnym z języka litewskiego
Aneks_2023 o egzaminie ustnym z języka kaszubskiego
Aneks_2023 o egzaminie ustnym z języka łemkowskiego
Aneks_2023 o egzaminie ustnym z języka polskiego
Aneks_2023 o egzaminie ustnym z języka polskiego dla osób niewidomych