[start] [koniec]

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka białoruskiego

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka litewskiego

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka łemkowskiego

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego dla osób niewidomych

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego

 Załączniki: