[start] [koniec]Załączniki:

Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka francuskiego od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka hiszpańskiego od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka włoskiego od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka francuskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka hiszpańskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka włoskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka francuskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka hiszpańskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
Rysunki matematyka
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka włoskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka francuskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka hiszpańskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka włoskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki w języku białoruskim od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki w języku hebrajskim od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki w języku łemkowskim od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki w języku litewskim od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki w języku niemieckim od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki w języku ormiańskim od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki w języku słowackim od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki w języku ukraińskim od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki w języku kaszubskim od roku szkolnego 2018/2019
INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2022/2023
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka włoskiego
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka hiszpańskiego
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka francuskiego
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z matematyki
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka włoskiego dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka hiszpańskiego dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka francuskiego dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z matematyki dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka włoskiego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka hiszpańskiego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka francuskiego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z matematyki dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Aneks 2023 i 2024 Matematyka - Egzamin ósmoklasisty w języku ukraińskim
Aneks 2023 i 2024 Matematyka - Egzamin ósmoklasisty w języku białoruskim
Aneks 2023 i 2024 Matematyka - Egzamin ósmoklasisty w języku litewskim