Załączniki:

Aneks 2021 język polski
Aneks 2021 język angielski
Aneks 2021 matematyka
Aneks 2021 język francuski
Aneks 2021 język hiszpański
Aneks 2021 język niemiecki
Aneks 2021 język rosyjski
Aneks 2021 język włoski
Część ogólna informatora
Część ogólna informatora czarnodruk
Informator o egzaminie ósmoklasisty z biologii od roku szkolnego 2021/2022
Informator o egzaminie ósmoklasisty z chemii od roku szkolnego 2021/2022
Informator o egzaminie ósmoklasisty z fizyki od roku szkolnego 2021/2022
Informator o egzaminie ósmoklasisty z geografii od roku szkolnego 2021/2022
Informator o egzaminie ósmoklasisty z historii od roku szkolnego 2021/2022
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka francuskiego od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka hiszpańskiego od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka ukraińskiego od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka włoskiego od roku szkolnego 2018/2019
Część ogólna informatora w języku białoruskim
Część ogólna informatora w języku kaszubskim
Część ogólna informatora w języku hebrajskim
Część ogólna informatora w języku łemkowskim
Część ogólna informatora w języku litewskim
Część ogólna informatora w języku niemieckim
Część ogólna informatora w języku ormiańskim
Część ogólna informatora w języku słowackim
Część ogólna informatora w języku ukraińskim
Aneks 2021 P7 język polski
Aneks 2021 P7 język angielski
Aneks 2021 P7 matematyka
Aneks 2021 P7 język francuski
Aneks 2021 P7 język hiszpański
Aneks 2021 P7 jezyk niemiecki
Aneks 2021 P7 język rosyjski
Aneks 2021 P7 język włoski
Informator o egzaminie ósmoklasisty z biologii od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Informator o egzaminie ósmoklasisty z fizyki od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Informator o egzaminie ósmoklasisty z chemii od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Informator o egzaminie ósmoklasisty z geografii od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Informator o egzaminie ósmoklasisty z historii od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka francuskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka hiszpańskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka ukraińskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka włoskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Aneks 2021 język polski niewidomi
Informator o egzaminie ósmoklasisty z biologii od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
Aneks 2021 matematyka niewidomi
Rysunki biologia
Informator o egzaminie ósmoklasisty z chemii od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
Rysunki chemia
Informator o egzaminie ósmoklasisty z fizyki od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
Rysunki fizyka
Informator o egzaminie ósmoklasisty z geografii od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
Rysunki geografia
Informator o egzaminie ósmoklasisty z historii od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
Rysunki historia
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka francuskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka hiszpańskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
Rysunki matematyka
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka ukraińskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka włoskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
Aneks 2021 język polski z niepełnosprawnością intelektualną
Aneks 2021 język angielski z niepełnosprawnością intelektualną
Aneks 2021 matematyka z niepełnosprawnością intelektualną
Aneks 2021 język francuski z niepełnosprawnością intelektualną
Aneks 2021 język hiszpański z niepełnosprawnością intelektualną
Aneks 2021 język niemiecki z niepełnosprawnością intelektualną
Aneks 2021 język rosyjski z niepełnosprawnością intelektualną
Aneks 2021 język włoski z niepełnosprawnością intelektualną
Informator o egzaminie ósmoklasisty z biologii od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Informator o egzaminie ósmoklasisty z fizyki od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Informator o egzaminie ósmoklasisty z historii od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Informator o egzaminie ósmoklasisty z geografii od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Informator o egzaminie ósmoklasisty z chemii od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka francuskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka hiszpańskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka ukraińskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka włoskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim