• Informator o egzaminie ósmoklasisty dla uczniów niewidomych_czarnodruk

  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk + Aneks 2021
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk + rysunki + Aneks 2021
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka francuskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka hiszpańskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka ukraińskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka włoskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów niewidomych_czarnodruk
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z biologii od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów niewidomych_czarnodruk + rysunki
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z chemii od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów niewidomych_czarnodruk + rysunki
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z fizyki od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów niewidomych_czarnodruk + rysunki
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z geografii od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów niewidomych_czarnodruk + rysunki
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z historii od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów niewidomych_czarnodruk + rysunki
 • Informator o egzaminie ósmoklasisty dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + Aneks 2021
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + Aneks 2021
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + Aneks 2021
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka francuskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + Aneks 2021
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka hiszpańskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + Aneks 2021
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + Aneks 2021
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + Aneks 2021
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka ukraińskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka włoskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + Aneks 2021
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z biologii od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z chemii od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z fizyki od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z geografii od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z historii od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 • Informator o egzaminie ósmoklasisty w językach mniejszości narodowych, języku mniejszości etnicznej i języku regionalnym

  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki w językach mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej i języku regionalnym
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki w języku białoruskim od roku szkolnego 2018/2019
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki w języku hebrajskim od roku szkolnego 2018/2019
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki w języku kaszubskim od roku szkolnego 2018/2019
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki w języku litewskim od roku szkolnego 2018/2019
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki w języku łemkowskim od roku szkolnego 2018/2019
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki w języku niemieckim od roku szkolnego 2018/2019
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki w języku ormiańskim od roku szkolnego 2018/2019
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki w języku słowackim od roku szkolnego 2018/2019
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki w języku ukraińskim od roku szkolnego 2018/2019

  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z biologii w językach mniejszości narodowej
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z biologii w języku białoruskim od roku szkolnego 2021/2022
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z biologii w języku litewskim od roku szkolnego 2021/2022
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z biologii w języku niemieckim od roku szkolnego 2021/2022
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z biologii w języku ukraińskim od roku szkolnego 2021/2022

  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z chemii w językach mniejszości narodowej
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z chemii w języku białoruskim od roku szkolnego 2021/2022
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z chemii w języku litewskim od roku szkolnego 2021/2022
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z chemii w języku niemieckim od roku szkolnego 2021/2022
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z chemii w języku ukraińskim od roku szkolnego 2021/2022

  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z fizyki w językach mniejszości narodowej
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z fizyki w języku białoruskim od roku szkolnego 2021/2022
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z fizyki w języku litewskim od roku szkolnego 2021/2022
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z fizyki w języku niemieckim od roku szkolnego 2021/2022
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z fizyki w języku ukraińskim od roku szkolnego 2021/2022

  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z geografii w językach mniejszości narodowej
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z geografii w języku białoruskim od roku szkolnego 2021/2022
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z geografii w języku litewskim od roku szkolnego 2021/2022
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z geografii w języku niemieckim od roku szkolnego 2021/2022
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z geografii w języku ukraińskim od roku szkolnego 2021/2022

  • Informator o egzaminie ósmoklasisty z historii w językach mniejszości narodowej
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z historii w języku białoruskim od roku szkolnego 2021/2022
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z historii w języku litewskim od roku szkolnego 2021/2022
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z historii w języku niemieckim od roku szkolnego 2021/2022
   • Informator o egzaminie ósmoklasisty z historii w języku ukraińskim od roku szkolnego 2021/2022


Załączniki:

Aneks 2021 język polski
Aneks 2021 język angielski
Aneks 2021 matematyka
Aneks 2021 język francuski
Aneks 2021 język hiszpański
Aneks 2021 język niemiecki
Aneks 2021 język rosyjski
Aneks 2021 język włoski
Część ogólna informatora
Część ogólna informatora czarnodruk
Informator o egzaminie ósmoklasisty z biologii od roku szkolnego 2021/2022
Informator o egzaminie ósmoklasisty z chemii od roku szkolnego 2021/2022
Informator o egzaminie ósmoklasisty z fizyki od roku szkolnego 2021/2022
Informator o egzaminie ósmoklasisty z geografii od roku szkolnego 2021/2022
Informator o egzaminie ósmoklasisty z historii od roku szkolnego 2021/2022
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka francuskiego od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka hiszpańskiego od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka ukraińskiego od roku szkolnego 2018/2019
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka włoskiego od roku szkolnego 2018/2019
Część ogólna informatora w języku białoruskim
Część ogólna informatora w języku kaszubskim
Część ogólna informatora w języku hebrajskim
Część ogólna informatora w języku łemkowskim
Część ogólna informatora w języku litewskim
Część ogólna informatora w języku niemieckim
Część ogólna informatora w języku ormiańskim
Część ogólna informatora w języku słowackim
Część ogólna informatora w języku ukraińskim