Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2021/2022 Załączniki:

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. – ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej
Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2022 r.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r.
Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.
Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2022 r.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r.
Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2022 r.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r. – ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej