Sprawozdania finansowe za 2019 r.

Załączniki:

Sprawozdania finansowe jednostkowe za 2019 r.
Sprawozdania finansowe łączne za 2019 r.