Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie
załącznik nr 1 Informacje szczegółowe.
załaczniki do ogłoszenia - do wypełnienia
załączniki do ogłoszenia
Przedłżenie terminu składania ofert
Przedłżenie terminu składania ofert
Informacja z otwarcia ofert 52
Wybór oferty w części 1 i 5
Wybór oferty w częściach 2-4
Informacja o udzieleniu zamówienia