Rozeznanie rynku w zakresie organizacji i przeprowadzenia spotkań w ramach realizacji projektu pn. Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego - II etap

Załączniki:

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Formularz cenowy oraz informacja o szacunkowej wartości zamówienia
Ogłoszenie
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - opis przedmiotu zamówienia