Rozeznanie rynku w zakresie organizacji i przeprowadzenia spotkań w ramach realizacji projektu pn. Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego - II etap