Brak treści artykułu

Załączniki:

ogłoszenie o wartości zamówienia poddruki 2018
Informacja o wartości poddruki 2018
Opis przedmiotu zamówienia poddruki na 2019 - zad. I
Zał 1a i 1b do ogłoszenia - formularz cenowy 2019 i 2020
Opis przedmiotu zamówienia poddruki na 2020 - zad. II