W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Centralna Komisja Egzaminacyjna


ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa


tel.: (+48) 22 536 65 00
fax: (+48) 22 536 65 04


email: sekretariat@cke.gov.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej CKE na ePUAP: /cke/skrytka

Oświadczenie o dostępności cyfrowej


NIP: 527-22-16-679
REGON: 014925224

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 1041 artykułów

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Do zadań Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności: zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych pracowników Komisji; przygotowywanie i aktualizowanie projektów regulaminów: organizacyjnego, pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz instrukcji kancelaryjnej, instrukcji zamówień publicznych; prowadzenie...

Wydział Programów Doskonalenia Nauczycieli

Do zadań Wydziału Programów Doskonalenia Nauczycieli należy w szczególności: przygotowywanie i upowszechnianie materiałów szkoleniowych dla kandydatów na egzaminatorów, a w tym realizacja filmów wspierających szkolenia; przygotowywanie i upowszechnianie programów szkoleń i materiałów szkoleniowych dla potrzeb doskonalenia nauczycieli w...

Wydział Badań i Ewaluacji

Do zadań Wydziału Badań i Ewaluacji należy w szczególności: inspirowanie badań naukowych, eksperymentów i innowacji w dziedzinie oceniania i egzaminowania, a w tym: gromadzenie informacji o badaniach, innowacjach i eksperymentach dotyczących oceniania zewnętrznego, upowszechnianie wyników badań dotyczących systemu egzaminów zewnętrznych;...

Wydział Egzaminów Zawodowych

Do zadań Wydziału  Egzaminów Zawodowych należy w szczególności: opracowywanie propozycji standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminów zawodowych, we współpracy z zainteresowanymi ministrami, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowym,  organizacjami pracodawców i samorządami zawodowymi, a w tym:...

Wydział Matur

Do zadań Wydziału Matur należy w szczególności: opracowywanie propozycji standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminów maturalnych, we współpracy w szczególności z zainteresowanymi ministrami, szkołami wyższymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowym, a w tym: opracowywanie procedur i schematów budowy standardów wymagań...

Wydział Egzaminów dla Uczniów Gimnazjów

Do zadań Wydziału Egzaminów dla Uczniów Gimnazjów należy w szczególności: opracowywanie propozycji standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych, we współpracy w szczególności z zainteresowanymi ministrami, szkołami wyższymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowym, a w tym: opracowywanie procedur i schematów...

Wydział Sprawdzianów dla Uczniów Szkół Podstawowych

Do zadań Wydziału Sprawdzianów dla Uczniów Szkół Podstawowych należy w szczególności: opracowywanie propozycji standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu, we współpracy w szczególności z zainteresowanymi ministrami, szkołami wyższymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowym, a w tym: opracowywanie procedur i schematów...

Statut CKE

Zgodnie z art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915) organizację Centralnej Komisji Egzaminacyjnej określa jej statut nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. ...

Dane teleadresowe

 Nazwa instytucji   Centralna Komisja Egzaminacyjna    Adres   ul. Józefa Lewartowskiego 6  Kod     00-190 Warszawa  Centrala telefoniczna   22 53 66 500  Faks    22 53 66 504  E-mail    sekretariat@cke.gov.pl ...