W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Centralna Komisja Egzaminacyjna


ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa


tel.: (+48) 22 536 65 00
fax: (+48) 22 536 65 04


email: sekretariat@cke.gov.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej CKE na ePUAP: /cke/skrytka

Oświadczenie o dostępności cyfrowej


NIP: 527-22-16-679
REGON: 014925224

Komunikaty i informacje Dyrektora CKE

XML

Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/ 2012

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem...

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2011 roku

Na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. nr 179, poz. 1273) ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2011 roku:   Harmonogram przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji...

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2012 roku

Na podstawie § 112 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.  w sprawie warunków i sposobu oceniania,  klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz  przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  (DzU nr 83, poz. 562, z późn.  zm.) podaję do publicznej wiadomości...

Informacja o ważności opinii, wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości wykorzystania na egzaminie maturalnym w przyszłym roku szkolnym opinii, wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w sprawie dostosowania warunków sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szkole podstawowej lub w pierwszej klasie...

Egzamin maturalny - maj 2011 - kryteria oceniania

Język polski poziom podstawowy poziom rozszerzony Matematyka poziom podstawowy poziom rozszerzony Język angielski poziom podstawowy poziom rozszerzony dla osób niesłyszących dla absolwentów klas dwujęzycznych Język francuski poziom podstawowy poziom rozszerzony dla absolwentów klas dwujęzycznych Język hiszpański poziom podstawowy poziom...

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2013 r.

Na podstawie § 60 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) i § 71 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa...

Egzamin zawodowy w 2011 r. w zawodzie ratownik medyczny

W związku z licznymi pytaniami napływającymi do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informujemy, że w czerwcu 2011 r. na egzaminie zawodowym dla zawodu ratownik medyczny będą obowiązywać standardy postępowania ratowniczego określone w Wytycznych Resuscytacji – Wytyczne ERC 2010 r. (Podsumowanie głównych zmian...

Terminy sprawdzianu i egzaminów w 2011 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2011 r.

Komunikat z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2011 roku

Na podstawie § 112 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz olimpiad związanych z...