W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa

 

tel.: (+48) 22 536 65 00
fax: (+48) 22 536 65 04

 

email: sekretariat@cke.gov.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej CKE na ePUAP: /CKE/SkrytkaESP

Oświadczenie o dostępności cyfrowej

 

NIP: 527-22-16-679
REGON: 014925224

Kontrole przeprowadzane przez CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna w ramach sprawowanego nadzoru nad okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi (art. 9d ust. 3 ustawy o systemie oświaty) przeprowadza w OKE kontrole w oparciu o zarządzenie dyrektora CKE. Kontrole te obejmują czynności, których celem jest sprawdzenie i ocena prawidłowości działania i wykonywania zadań przez kontrolowane OKE, dokonane na podstawie stwierdzonego podczas kontroli stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzane są w oparciu o kryteria: legalności, gospodarności, celowości, rzetelności i sprawności organizacyjnej.
Każda kontrola ma na celu w szczególności:
1) badanie zgodności działań podejmowanych przez OKE z obowiązującymi przepisami prawa
2) ujawnienie nieprawidłowości i osób odpowiedzialnych za ich powstanie, a także przyczyn
i okoliczności powstania tych nieprawidłowości, a także ich skutków
3) wskazanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie ujawnionych nieprawidłowości oraz sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Kontrole w OKE, z wyjątkiem kontroli doraźnych,  prowadzone są zgodnie z planem kontroli na dany rok sporządzanym do 31 grudnia roku poprzedzającego.
Kontrola może być przeprowadzona jako:
1) kompleksowa – obejmująca całokształt działania kontrolowanej jednostki organizacyjnej
2) problemowa – obejmująca wybrane zagadnienia lub grupy zagadnień z działalności kontrolowanej jednostki organizacyjnej
3) doraźna – mająca charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania określonych zdarzeń
4) sprawdzająca – mająca na celu sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych kierowanych do kontrolowanych jednostek organizacyjnych.

Powiadom znajomego