Centralna Komisja Egzaminacyjna


ul. Marka Edelmana 6
00-190 Warszawa


tel.: (+48) 22 536 65 00
fax: (+48) 22 536 65 04


email: sekretariat@cke.gov.pl


NIP: 527-22-16-679
REGON: 014925224

eksperta/specjalisty w Wydziale Egzaminów Zawodowych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko ekspert/specjalista w Wydziale Egzaminów Zawodowych

miejsce pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Marka Edelmana 6, 00-190 Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Marka Edelmana 6, 00-190 Warszawa

Treść

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko: eksperta/specjalisty w Wydziale Egzaminów Zawodowych.

Wymiar czasu pracy: 1/2 - pełen etat.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Miejsce wykonywania pracy: Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Marka Edelmana 6, 00-190 Warszawa

 Główne zadania:

 • organizacja prac związanych z tworzeniem i stałą weryfikacją koncepcji egzaminów zewnętrznych, przygotowanie zadań egzaminacyjnych i zestawów zadań egzaminacyjnych do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (część pisemna i praktyczna) w odniesieniu do takich zawodów jak m.in.: technik transportu kolejowego, technik mechanik lotniczy, technik urządzeń dźwigowych, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik awionik, technik żeglugi śródlądowej.

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie zbliżonym do jednego z ww. zawodów,
 • przygotowanie pedagogiczne (tylko na stanowisko eksperta),
 • znajomość zagadnień związanych z pomiarem dydaktycznym i ocenianiem zewnętrznym,
 • biegła umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office.

 Wymagania dodatkowe:

 • studia podyplomowe lub kurs z zakresu pomiaru dydaktycznego,
 • doświadczenie w konstruowaniu lub recenzowaniu zadań egzaminacyjnych,
 • doświadczenie dydaktyczne - nauczyciel mianowany lub dyplomowany (tylko na stanowisko eksperta).

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisany życiorys i list motywacyjny,
 • podpisane kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
 • podpisana kopia decyzji administracyjnej potwierdzającej stopień awansu zawodowego
  (w przypadku posiadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego),
 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie i liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach złożonych do celów rekrutacji.

 Termin składania dokumentów: 10.12.2018 r.

 Miejsce składania dokumentów:

 • pocztą: Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Marka Edelmana 6, 00-190 Warszawa
  (z dopiskiem: „Oferta pracy – ekspert WEZ - ekspert/specjalista do Pracowni Zawodów Technicznych”),
 • pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@cke.gov.pl (z dopiskiem: „Oferta pracy – ekspert WEZ - ekspert/specjalista do Pracowni Zawodów Technicznych”),
 • osobiście w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: ul. Marka Edelmana 6, 00-190 Warszawa pokój 405, IV piętro, w godzinach 9.00–16.00 (z dopiskiem: (z dopiskiem: „Oferta pracy – ekspert WEZ - ekspert/specjalista do Pracowni Zawodów Technicznych”).

 Inne informacje:

 1. wymagane dokumenty i oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem,
 2. planowana data zatrudnienia: 2 stycznia 2019 r.,
 3. osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie
  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 4. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (dalej jako: RODO), Centralna Komisja Egzaminacyjna niniejszym informuje, że:
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą przy ul. M. Edelmana 6, w Warszawie.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cke.gov.pl.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy ((art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.)) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli w zakresie przesłanych danych  osobowych zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 • Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi prawne na rzecz administratora.
 • Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia naboru, termin ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy, o ile kandydat zarekomendowany jako drugi w kolejności do zatrudnienia wyrazi na to zgodę.
 • Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania (poprawiania) lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij