Centralna Komisja Egzaminacyjna


ul. Marka Edelmana 6
00-190 Warszawa


tel.: (+48) 22 536 65 00
fax: (+48) 22 536 65 04


email: sekretariat@cke.gov.pl


NIP: 527-22-16-679
REGON: 014925224

ekspert/specjalista w Wydziale Egzaminów Eksternistycznych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko ekspert/specjalista w Wydziale Egzaminów Eksternistycznych

miejsce pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Marka Edelmana 6, 00-190 Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Marka Edelmana 6, 00-190 Warszawa

Treść

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko: eksperta/specjalisty w Wydziale Egzaminów Eksternistycznych.

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Miejsce wykonywania pracy: Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Marka Edelmana 6, 00-190 Warszawa

 Główne zadania:

 1. przygotowanie arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego, historii, wiedzy
  o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości na egzaminy eksternistyczne z zakresów: liceum ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum i szkoły podstawowej, w tym analizowanie, opiniowanie, weryfikacja i korygowanie zadań i testów,
 2. koordynacja prac okręgowych komisji egzaminacyjnych w zakresie ww. egzaminów,
 3. analizowanie wyników ww. egzaminów i sporządzanie raportów o osiągnięciach zdających.

 Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe (magisterskie) w zakresie filologii polskiej albo historii,
 2. znajomość zagadnień związanych z ocenianiem zewnętrznym,
 3. znajomość zasad pomiaru dydaktycznego,
 4. doświadczenie dydaktyczne,
 5. biegła umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office.

 Wymagania dodatkowe:

 1. stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 2. studia podyplomowe lub kurs z pomiaru dydaktycznego,
 3. doświadczenie w konstruowaniu zadań sprawdzających umiejętności przedmiotowe,
 4. ukończony kurs egzaminatorów OKE.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. podpisany życiorys i list motywacyjny;
 2. podpisane kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 3. podpisana kopia decyzji administracyjnej potwierdzającej stopień awansu zawodowego
  (w przypadku posiadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego);
 4. podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie i liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach do celów rekrutacji.

 Termin składania dokumentów: 13.08.2018 r.

 Miejsce składania dokumentów:

 1. pocztą: Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Marka Edelmana 6, 00-190 Warszawa
  (z dopiskiem: „Oferta pracy – ekspert/specjalista w WEE”),
 2. pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@cke.gov.pl (z dopiskiem: „Oferta pracy – ekspert/specjalista w WEE”),
 3. osobiście w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: ul. Marka Edelmana 6, 00-190 Warszawa pokój 405, IV piętro, w godzinach 9.00–16.00 (z dopiskiem: (z dopiskiem: „Oferta pracy – ekspert/specjalista w WEE”).

 Inne informacje:

 1. wymagane dokumenty i oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem,
 2. planowana data zatrudnienia: 1 października 2018 r.,
 3. osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie
  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 4. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (dalej jako: RODO), Centralna Komisja Egzaminacyjna niniejszym informuje, że:
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą przy ul. M. Edelmana 6, w Warszawie.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cke.gov.pl.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy ((art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.)) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli w zakresie przesłanych danych  osobowych zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,  podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 • Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi prawne na rzecz administratora.
 • Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia naboru, termin ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy, o ile kandydat zarekomendowany jako drugi w kolejności do zatrudnienia wyrazi na to zgodę.
 • Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania (poprawiania) lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij